915 02 580 post@nokasbrann.no

Vi kan brann!

Vi trygger liv og verdier ved hjelp av mennesker og teknologi.

Vi tilbyr komplett, uavhengig brannteknisk rådgivning og tjenester innen hele verdikjeden fra planlegging og design, prosjektoppfølging av brann samt kontroll og oppfølging i driftsfase.

Brannteknisk rådgivning

Vi kan utarbeide brannkonsepter og statusrapporter for alle typer bygg, i alle tiltaksklasser.

Prosjektering og installasjon

Vi prosjekterer og installerer komplette brannalarmanlegg tilpasset ditt bygg, og din virksomhet.

Kontroll og vedlikehold

Vi gjennomfører komplette årskontroller
av branntekniske anlegg og slokkemidler.

Dokumentasjon

Vi produserer og vedlikeholder branntegninger, rømnings- og orienteringsplaner samt digital brannbok.

Brannvernledelse

Vi hjelper deg med ivaretakelse av alle krav om brannsikkerhet (el. brannvern)
gitt i sentrale lover og forskrifter.

Kurs/opplæring og øvelse

Vi gjennomfører opplæring, kurs og øvelser som sikrer at dine ansatte har nødvendig kompetanse innen brannvern.

Vi bryr oss!

Det betyr at alle som jobber i selskapet skal bry seg. All adferd, alle avgjørelser, alle bestemmelser og avtaler skal grunnfestes i vårt kundeløfte – «Vi bryr oss!».

Våre kjerneverdier er forankret i vår arbeidskultur:

N

Handlekraft

N

Samarbeid

N

Pålitelighet

N

Engasjement

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.