915 02 580 post@nokasbrann.no

Kontroll og vedlikehold

Kontroll og vedlikehold

Vi gjennomfører komplette årskontroller av branntekniske anlegg og slokkemidler.

Årskontroll brannalarm

Brannalarmanlegg skal på en pålitelig måte varsle brann umiddelbart for å redde personer og materielle verdier. Brannalarmen skal varsle lokal beredskapsstyrke og ha alarmoverføring til egnet mottak, som anvist i veiledningen til teknisk forskrift. For å sikre at brannalarmanlegget fungerer som forutsatt til enhver tid, er det krav til månedlig egenkontroll og årlig kontroll utført av kvalifisert personell i henhold til gjeldende regelverk. 

Årskontroll slokkeutstyr

Manuelt slokkeutstyr består av håndslokkere og brannslanger. De har til hensikt å kunne slokke en brann i en tidlig fase. Håndslokkere kan inneholde vann, skum, pulver, co2, wetchemical eller spesialslokkemidler. En risikoanalyse avgjør hvilket slokkemiddel som er mest hensiktsmessig i det aktuelle området. For å sikre at slokkeutstyret fungerer som forutsatt til enhver tid er det krav til månedlig egenkontroll og årlig kontroll utført av kvalifisert personell. 

Årskontroll nødlys

Et nødlysanlegg har til hensikt å effektivisere rømning, hindre panikktendenser og fjerne usikkerhet ved rømning. Det skal alltid være merket til et sikkert sted. For å sikre at nødlysanlegget fungerer som forutsatt til enhver tid, er det krav til daglig/månedlig egenkontroll og årlig kontroll utført av kvalifisert personell.