915 02 580 post@nokasbrann.no

Kurs, opplæring og øvelse

Kostnadseffektiv brannvernopplæring

Brannvernopplæring med slokkesimulator

Brannvernopplæring for ansatte på norske arbeidsplasser er ikke bare nødvendig, men også lovpålagt. Ved hjelp av slokkesimulatoren bringer Nokas Brannkonsult AS hele øvelsesfeltet inn i bedriften og gjennomfører både teori og praksis der de ansatte arbeider. Dette gjør det også mulig å gi undervisning tilpasset produksjonen og arbeidstiden, og gir en meget effektiv opplæring som også kan justeres i henhold til personalets kunnskap.

Enkel opprigging og lite plassbehov

  • Vi tilpasser øvelser og opplæring etter deres behov
  • Rene slukkeøvelser
  • Kombinert med kort informasjon om slukke egenskaper og forutsetning for branner
  • Fullverdige brannvernkurs med slukking

Bruk av slokkesimulator er den mest effektive og miljøvennlige måte å gjennomføre brannslokkekurs på da alt kan gjennomføres innendørs uavhengig av klima, og med alle slokkemidler som er vanlig å bruke. Det benyttes bakprojektertskjerm med bilde og film av brannscenario som er relevant for kunde. Slokkeutstyret man kan velge blant er håndslokkere med Pulver, CO2, Skum, WetChemical for frityrslokking og Vannslokker og brannslange.

Alt slokkeutstyr er trådløst. Foran skjerm ligger det et teppe med følere som registrerer hvor brukeren står i forhold til brannen, og ved prosjektor er det montert følere som registrerer hvordan man holder og beveger slokkemiddelet. Brukes feil slokkemiddel får man feilmelding og bruker man slokkemiddelet feil, vil ikke brannen la seg slokke.

 

100 % miljøvennlig

Dette er en miljøvennlig opplærings form. Siden scenariene er virtuelle blir det ingen røyk eller kjemikalier. Simulator rigges opp i løpet av 45 minutter og er klar for bruk.