915 02 580 post@nokasbrann.no

Om oss

Nokas Brannkonsult AS ble etablert i 1992 og har stor kompetanse og kapasitet innen brannteknisk rådgivning, kurs og opplæring, montasje og kontroll av brannalarmanlegg, kontroll og service på slukkeutstyr og er godkjent i henhold til FG 750/760. Nokas Brannkonsult AS har sentral godkjenning både for Prosjektering (PRO), Kontroll av Prosjektering (KPR). Nokas Brannkonsult AS har erfaring fra alle typer bygg: kjøpesentre, hoteller, sykehjem, skoler, barnehager, kontorbygg mv.

Nokas Brannkonsult AS er sertifisert etter standardene ISO 9001-2015 og ISO 14001-2015.