915 02 580 post@nokasbrann.no

Prosjektering og installasjon

Prosjektering og installasjon

Brannalarm, nødlys og markeringslys

Vi har 20 års erfaring innen prosjektering av brannalarmanlegg og nød-/lede-/markeringslys. Vår kombinasjon av kompetente rådgivere innen brannprosjektering (RIBr) og egen installasjonsavdeling gjør at vi kan levere hele verdikjeden. Vi prosjekterer etter gjeldende standarder for alle fag.

Brannalarmer

Vi kan levere rene prosjekteringstjenester og underlagsdokumentasjon for anbudsfase, inklusive tegninger, alarmorganiseringsplaner og funksjonsbeskrivelser for brannalarmanlegg.

Vi prosjekterer leverandøruavhengige løsninger etter gjeldende standarder. Vi kan også bistå med fullverdige simuleringer av røykutvikling og -spredning som underlag for valg av beste løsninger. Vi leverer anlegget ferdig installert og i drift med fullverdig dokumentasjon og overføring til alarmstasjon.

Nokas Brannkonsult AS har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 for prosjektering og installasjon av brannalarmanlegg, vi innehar også godkjenning etter FG 760 for alle kategorier.

Nødlys, ledelys og markeringslys

Vi prosjekterer og leverer nød-/lede-/markeringslys etter dagens standarder. Vi kan levere rene prosjekteringstjenester eller i kombinasjon med installasjon og andre tjenester.

Nød-/lede/markeringslys kan leveres i mange varianter og kombinasjoner: Sentraliserte anlegg, sløyfedrevet som en del av brannalarmen, frittstående elektriske skilt eller som etterlysende komponenter enten alene eller som en kombinasjonsløsning.

Kravene til nød-/lede/markeringslys er hjemlet i flere regelverk i tillegg til TEK, blant annet Arbeidsplassforskriften, Veiledning om oppbevaring av farlige stoffer. Nokas Brannkonsult AS har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 for prosjektering og installasjon nød-/lede/markeringslys.